Sida 1 av 1

Tillstånd för hamnverksamhet vid Sågverkskajen

Postat: mån 17 okt 2011, 18:37
av Frazze
Det kanske var fler som såg Kungörelsen i länspressen angående "Tillstånd enligt miljöbalken för hamnverksamhet vid Sågverkskajen i
Karlsborg i Kalix kommun".

Bild

Jag blev lite nyfiken på vad det var så jag läste igenom beslutet. Efter avslutad muddring och breddning av Sågkajen vill hamnbolaget ha tillstånd att ta in större fartyg. För att kunna göra detta krävs ett nytt miljötillstånd.

Klippt ur tillståndet

"Karlsborgsverkens Hamnbolag AB (bolaget) ansöker om tillstånd till hamnverksamhet, vid befintlig och utbyggd kaj, som medger fartyg med en bruttodräktighet på 12 000,
vid Sågverkskajen i Karlsborg, på fastigheten Karlsborg 3:3 i Kalix kommun. Ansökan lämnades ursprungligen in av Kalix Industrihotell AB men har övertagits av
Karlsborgsverkens Hamnbolag AB som också numera äger fastigheten Karlsborg 3:3."


Dokumentet kan läsas i sin helhet här Tillstånd enligt miljöbalken för hamnverksamhet vid Sågverkskajen i
Karlsborg i Kalix kommun