Sida 1 av 1

Årsredovisning 2010

Postat: fre 29 apr 2011, 19:11
av Frazze
För den som är intresserad finns hamnbolaget årsredovisning för 2010 i Kalix Kommuns e-diarie
http://ediariet.kalix.se/famdok.asp?DSN=0&P=11120

Den ekonomiska biten för 2010 är väl inte så intressant eftersom bolaget gick på tomgång men det finns två saker som jag tycker är av vikt Under "Viktiga händelser" står det följande
Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång
Ansökan har lämnats in till Transportstyrelsen om tillstånd för muddring av farleden fram till Volmen


Sen står det under
Framtiden
Bolagets förhoppning är att Transportstyrelsen genomför sin muddring senast år 2013 vilket skulle
medföra att åretruntsjöfarten till hamnen tryggades.


Det är väl bara att hålla med och hoppas på att förnuftet segrar

En annan lite mer kryptisk formulering
Affärs-/marknads-/finansrisker
Trots de pågående arbetena i hamnen behöver bolaget öka tonnageintäkterna. Den ekonomiska
utvecklingen hänger samman med utvecklingen av bl a farledsavgifterna. Bolaget är direkt beroende av
att kunna debitera farledsavgifterna fullt ut.


Jag kan inte tolka det på annat sätt än att Hamnbolaget anser att de är direkt beroende av att Billerud betalar den faställda avgiften på 3,95/Bruttoton. Trafiken på massakajen har de senaste åren legat på ca 180000 bruttoton vilket skulle ge hamnbolaget inkomster på drygt 700000.-/år i fartygsavgift