Anmälan om miljöbrott

Snack om muddringsprojeket. Invallning, muddring och annat
Användarvisningsbild
Frazze
Global moderator
Global moderator
Inlägg: 655
Blev medlem: mån 04 jan 2010, 17:36

Anmälan om miljöbrott

Inläggav Frazze » mån 08 apr 2013, 16:01

Här är den Anmälan om miljöbrott vid muddringsarbeten vid Karlsborgs hamn som Per-Erik Sångberg, Kent Haglund,
Leif Olofsson och Carl Otto Gählman lämnat in till Länsstyrelsen och Åklagaren.

Länsstyrelsesen skriver i ett brev till Kalix Kommun följande.
Begäran om tillsyn angående muddringsarbetena vid Karlsborgs hamn, Kalix kommun Länsstyrelsen har mottagit en skrivelse angående
muddringsarbetena vid Karlsborgs hamn i Kalix kommun. Länsstyrelsen vill att Ni som tillståndshavare yttrar sig över bifogad skrivelse daterad
6 mars 2013. Yttrandet ska ha inkommit senast 15 april 2013 och lämnas via e-post till norrbotten@lansstyrelsen.se eller via post till Länsstyrelsen
i Norrbottens län, Miljöskyddsenheten, 971 86 LULEÅ. Ange Länsstyrelsens diarienummer 535-2860-13.

Efter detta datum kan Länsstyrelsen komma att avgöra ärendet även om Ni inte inkommit med något yttrande.


Det återstår att se om och vad Länsstyrelsen vidtar för åtgärder och om åklagaren väcker åtal för miljöbrott. Ett skräckscenario är att
projektet förhindras att dumpa fler muddermassor i deponierna. Muddermassorna från Norsk Klippan är väl tänkt att dumpas i någon av
deponierna. En räddning, om det skulle bli så illa, är kanske att lägga upp de massorna i den oanvända deponin på Faresholmen.

Användarvisningsbild
Frazze
Global moderator
Global moderator
Inlägg: 655
Blev medlem: mån 04 jan 2010, 17:36

Re: Anmälan om miljöbrott

Inläggav Frazze » tis 16 apr 2013, 16:35

Kalix Kommun har nu yttrat sig avseende anmälan om miljöbrott vid muddringsarbeten vi Karlsborgs hamn. Hela yttrandet kan läsas Här

Sammanfattningsvis anser Kalix Kommun att de följer villkoren i miljödomarna
Kalixkommun anser att gällande villkor i domarna (Dom i mål nr M 277-08, daterad 2008-06-16 och deldom i mål M 3389-10 daterad 2012-01-04) uppfylls och fortsatt
uppföljning via gällande kontrollprogram fortskrider.


Sammanställning av analysresultat på ytvatten Kalix älv, provtagning Karlsborg Billerud 2013-03-19
Sweco Environment genomför på uppdrag av Kalix Kommun provtagning och analys av ytvatten i Kalix älv, anslutning till Karlsborg pappersbruk. Provtagningen
genomfördes vid nio olika provpunkter, se figur 1, med mätning från tre olika djup i varje provpunkt vid två olika tillfällen (2013-02-21 och 2013-03-19).
Fem av dessa provpunkter ligger öster om farleden samt fyra väster om farleden. Två provtagningspunkter på västra sidan togs strax intill dammen (figurl).
Ytvattnet har analyserats med avseende på turbitet och suspenderat material. Vid tre av punkterna har metaller analyserats. Analyser har utförts av
ALS Scandinavia AB, företaget är ackrediterat för analys av samtliga ingående element. De ämnen som finns i vatten kan vara i löst eller partikulär form.
Det partikulära materialet är avgörande för vattnets grumlighet, uppmätt som turbitidet. Turbiditet orsakas av partiklar i vattnet och är ett mått på mängden
ljus som absorberas eller bryts av vatten. Dessa kan utgöras av slam, lera, växt- och djurplankton, mikrober, organiskt material och små olösliga
partiklar av varierande ursprung. I rinnande vatten dominerar de oorganiska partiklarna, medan de organiska partiklarna dominerar i sjöar. Partiklarna som
orsakar turbiditet är oftast inom storleksintervallet från 1nm till 1mm (Bydén et. al., 1996). Suspenderat material (SS) är ett mått på de organiska och oorganiska
partiklar som kan sedimentera. Suspenderat material kallas även för partikulärt material eller suspenderade ämnen och är större än 0,45 um i diameter.


För den som inte orkar läsa igenom hela rapporten kommer några klipp ur den
Karta över provtagningspunkter
Bild

Skala turbudidet (grumlighet)
Bild

Skala för suspenderade ämnen
Bild

Resultat av provtagningar
Bild

Det man kan utläsa av rapporten är att det vid provtagningstillfällena var måttligt till betydligt grumligt vatten vid i stort sett alla provtagningar. Det grumligaste vattnet
var utanför sågverksviken. Det är svårt att dra några slutsatser av det om man inte vet hur det såg ut innan muddringen. Det kanske är normala värden vid älvmynningen.

Halten av suspenderade ämnen i vattnet var låg i alla provpunkter vid provtillfällena. Utan hela mätserien från att det börjades pumpa in muddermassor i dammarna går det
inte att avgöra hur mycket av de suspenderade ämnena som redan sedimenterats och lagts sig på botten. Till hösten när prover tas på bottenfaunan visar det sig säkert.

Länsstyrelsen har väl tillgång till alla prover som är tagna från det muddringen startade och kan bedöma hur muddringen påverkat vattnet i området. Vi får väl se vem som fiskat i grumligt vatten.


Återgå till "Muddringsprojeket"

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: 1 och 0 gäst