Töre

Andersson
Gäst
Gäst

Töre

Inläggav Andersson » lör 20 nov 2010, 15:38

Jo,det är kanske lite off topic men ni är ändå hyfsat nära där uppe.
Hur är det med hamnen i Töre? Ar det ett avslutat kapitel nu? Cementa la väl ner för några år sen om jag inte minns fel och så mycket annat gick väl inte där.

Användarvisningsbild
Frazze
Global moderator
Global moderator
Inlägg: 655
Blev medlem: mån 04 jan 2010, 17:36

Töre

Inläggav Frazze » lör 20 nov 2010, 16:55

Hej Andersson,
jag vet inte mycket mer än det jag läst under de senaste åren. Vad jag vet har det inte varit någon trafik i Töre Hamn sen Cementa la ned trafiken. Rolle som har koll på det mesta kanske vet mer.

Kommunstyrelsen protokoll 2005-03-21 Töre Hamn – övertagande alternativt nedläggning

Töre hamn ägs av Kalix kommun underställd tekniska förvaltningens verksamhet. Hamnen administreras och förvaltas av Töre Spedition som har ett förvaltningsavtal med kommunen. Inom hamnområdet finns även Cementa ABs verksamhet på egen fastighet med tillhörande cementsilos.

Under se senaste tio åren har 5 -6 stycken fartyg per år anlöpt till hamnen med uteslutande cementlaster. Cementas verksamhet i Töre hamn består i huvudsak av mellanlagring som vidaretransporteras kontinuerligt med lastbil till malmfälten. Under år 2004 har transporterna föränd rats till att utgöra en större andel av tågtransporter från anläggning i Luleå hamn till Malmfälten. Enligt Cementa bedöms denna utveckling av tågtransporter bestå eftersom kunderna kräver minsta möjliga miljö belastning.

Intäkterna har minskat med 110 000 kr jämfört med åren innan. Fram till år 2003 har intäkterna, som uteslutande består av hamnavgifter, ungefärligt balanserat kostnaderna för hamnen och farleden. 2003 års intäkter var 152 000 kr. Under år 2005 har kommunen ålagts att, upprätta en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för prövning enligt miljöbalken. Kostnaderna för denna beräknas till ca 40-50 000 kr. För fortsatt hamnverksamhet måste en hållfastberäkning av kajen göras för en beräknad kostnad med ca 80-100 000 kr.
Ytterligare kostnader med ca 70-100 000 kr kan tillkomma under år 2005, om i nte dispens kan erhållas från de säkerhetsbestämmelser som ISPS-koden anger.

Beredningsförslag
Tekniska förvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse den 11 februari 2005,
att kommunfullmäktige beslutar erbjuda Cementa AB att överta Töre hamn och drifte n av farleden alternativt en nedläggning av Töre hamn innan sjöfartsäsongen 2005.

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, aktbilaga 1.
Tekniska utskottets protokoll § 2/05.
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar erbjuda Cementa AB, att överta Töre hamn och driften av farleden alternativt en nedläggning av Töre hamn innan sjöfartsäsongen 2005.


NSD skriver den 17 november 2006
Oklar framtid för hamnen

Den 19 juni i år beslutade kommunfullmäktige i Kalix att sälja hamnen till Alf Nuottaniemi som är bosatt i Hedenäset.Förslaget till avtal inkluderar ett markområde på cirka 21.000 kvadratmeter och en del byggnader. Alf Nouttaniemi ska upprätthålla farleden, inklusive drift, driftsinvesteringar och skötsel av fyrbelysning samt skötsel av enslinjetavlor med belysning och farledsprickar.

Den 12 april 2008 skriver NSD
Försäljningen av Sveriges nordligaste hamn snart klar

Köparen Alf Nuottaniemi och kommunens tekniske chef, Karl-Axel Bergström, har enats om att minska köpeskillingen med 50 000 kronor eftersom det saknades viss utrustning som skulle ha ingått i köpet, bland annat solcellspaneler till fyrar. Det innebär att Nuottaniemi ska betala sammanlagt 650 000 kronor för mark och byggnader. I köpet ingår inte Cementas betongsilon och några träbyggnader. Kalix kommun överlåter kostnadsfritt fem solcellsdrivna fyrar, fyra batteridrivna lysprickar och åtta elbeslysta enslinjetavlor till Alf Nuottaniemi.


I kommunstyrelsen protokoll från 2008-05-12 kan man läsa följandeTöre hamn försäljning - ändring

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat köpeavtal om försäljning av ett markområde om cirka 21 000 m2 av kommunens fastighet Kalix Törehamn 1:1 till Alf Nuottaniemi, Älvvägen 142,957 95 Hedenäset, för en köpeskilling av 650 000 kronor och övriga villkor enligt köpeavtal. Samtidigt upphör köpeavtalet från den 10 november 2006 och kommunfullmäktiges beslut den 19 juni 2006, § 85 att gälla. Teknisk chef Karl-Axel Bergström och markhandläggare Ingrid Strömbäck får i uppdrag att för kommunens räkning skriva under avtalet.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har den 19 juni 2006, § 85 beslutat, godkänna upprättat köpeavtal den 10 november 2006 enligt vilket kommunen säljer ett markområde om cirka 21 000 m2 av kommunens fastighet Kalix Törehamn 1:1 jämte inom försålt område belägna byggnader med undantag av byggnad markerad med A för en köpeskilling av 700 000 kronor till Alf Nuottaniemi, Älvvägen 142, 957 95 Hedenäset. Tekniska försörjningsförvaltningen meddelar, att Alf Nuottaniemi
kontaktats för att slutföra affären, varvid det framkom att det saknades utrustning såsom solcellspaneler vid fyrar, som ingår i försäljningen.
Enligt överenskommelse ska köpekillingen reduceras med 50 000 kr till 650 000 kr.

Beredningsförslag

Tekniska försörjningsförvaltningen föreslår, att kommunstyrelsen godkänner upprättat köpeavtal om försäljning av ett markområde om cirka 21 000 m2 av kommunens fastighet Kalix Törehamn 1:1 till Alf Nuottaniemi, Älvvägen 142, 957 95 Hedenäset, för en köpeskilling av 650 000 kronor och övriga villkor enligt köpeavtal. Samtidigt upphör köpeavtalet från den 10 november 2006 och kommunfullmäktiges beslut den 19 juni 2006, § 85 att gälla. Teknisk chef Karl-Axel Bergström och markhandläggare Ingrid Strömbäck får i uppdrag att
för kommunens räkning skriva under avtalet.

Teknisk försörjningsförvaltnings tjänsteskrivelse + köpeavtal,
aktbilagor 10 och 11.
Kommunstyrelsen protokoll § 62/08.


I sjöfartsverkets UFS 305 2010-05-19 kan man bl.a läsa följande

Leddjupgåendet i delar av farleden till Töre sänks tillfälligt från 5,6m till 3,0m. Anledningen är ålderstigna sjömätningar.

Sverige. Bottenviken. Töre. Lotsled till hamnen utgår.
Lotsning till hamnen i Töre har utgått.
Lotsning kan endast tillhandahållas efter särskild överenskommelse enligt: 8§,

Andersson
Gäst
Gäst

Töre

Inläggav Andersson » mån 22 nov 2010, 23:28

Tack för svaret! Det var intressant läsning.
Jag vet att Sigyn var i Töre och lossade något specialgods till malmfälten.
Men när det var och om det var efter att hamnen egentligen då hade lagts ner kan jag inte säga.
Jag har själv varit till Töre ett par gånger på 90-talet med cement.


Återgå till "Allmänna Hamnfrågor"

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: 1 och 0 gäst