Långsiktiga spelregler för sjöfarten

Användarvisningsbild
Frazze
Global moderator
Global moderator
Inlägg: 655
Blev medlem: mån 04 jan 2010, 17:36

Långsiktiga spelregler för sjöfarten

Inläggav Frazze » mån 01 nov 2010, 13:47

Det finns många hot mot en lönsam sjöfart i Karlsborg även efter en muddring av farled/hamn. Det nya svaveldirektivet som kan slå väldigt hårt mot hela sjöfarten i norr, oklarheterna i hur isbrytning ska bekostas, prioritering av lotsar m.m.

Karlsborgshamn.se är en helt opolitisk sida men vi försöker följa vad våra Norrbottniska ombud i riksdagen gör för att bibehålla en lönsam sjöfart här uppe.

Sven-Erik Buch och Fredrik Lundh Sammeli har tillsammans författat en motion som pekar på de problem som kan uppstå och kräver en bättre samordning med Finland vid lotsning/isbrytning

Långsiktiga spelregler för sjöfarten

Användarvisningsbild
Frazze
Global moderator
Global moderator
Inlägg: 655
Blev medlem: mån 04 jan 2010, 17:36

Långsiktiga spelregler för sjöfarten

Inläggav Frazze » tis 02 nov 2010, 17:35

På riksdagens hemsida står det

Motion till riksdagen
2010/11:T397
av Sven-Erik Bucht och Fredrik Lundh Sammeli (S)

Sven-Erik har hört av sig och vill förtydliga detta, han säger

\"För din information jag har författat motionen Fredrik Samuli tyckte den var bra och har fått hänga med dvs han har inte varit med och författat\"

Vi får hoppas den leder till något

Lars
Gäst
Gäst

Långsiktiga spelregler för sjöfarten

Inläggav Lars » tis 02 nov 2010, 18:17

Bucht är rätt man på rätt plats för detta.

KH7768
Gäst
Gäst

Långsiktiga spelregler för sjöfarten

Inläggav KH7768 » tis 02 nov 2010, 19:43

Bucht vet säkert hur en slipsten ska dras. det här är ju en typisk sakfråga där det borde gå att få till en bra överenskommelse med de styrande. det är väl bara att mobilisera alla norrbottniska riksdagsmän oavsett partifärg och driva frågan hårt. kanske Bucht har sina värsta fiender bland dem på den egna bänken

Användarvisningsbild
Frazze
Global moderator
Global moderator
Inlägg: 655
Blev medlem: mån 04 jan 2010, 17:36

Långsiktiga spelregler för sjöfarten

Inläggav Frazze » mån 08 nov 2010, 18:05

Jag tyckte det skulle vara intressant att höra hur de 9 vise männen/kvinnorna, som vi skickat till Stockholm för att föra vår talan, kommer att agera i de frågor som kan bli att allvarligt hot mot en lönsam sjöfart i norr.

Jag ställde tre frågor

Fråga 1.
Kommer du att jobba för eller stödja motioner som innebär att de kommande svaveldirektiven inte snedvrider konkurrenskraften för våra basindustrier här uppe. Det måste komma klara besked snabbt om kostnaderna efter 2015. Det går inte att invänta kommande besked från EU. Antagligen går det inte att backa från de underskrivna IMO reglerna, det måste komma besked under året på att sjöfarten i norr på något sätt kompenseras för de ev. fördyringar de svavelreglerna medför

Fråga 2.
Isbrytning är en del av statens åtagande för att upprätthållande av infrastrukturen. Att lägga kostnaden för isbrytning på hamnarna som utnyttjar tjänsten är som att lägga kostnaden för plogningen av E4\'an på vintern på de åkeribolag som kör på vägarna. Kommer du att jobba för eller stödja motioner som innebär att kostnaden för isbrytning inte medför att konkurrenskraften minskar för våra norrländska hamnar/basindustrier?

Fråga 3.
Efter SjöV omorganisation av lotsverksamheten har tillgången av lotsar under fram för allt semestertider försämrats avsevärt. En liten hamn som Karlsborgs Hamn hamnar långt ned på listan av prioriterade lotsningar och väntetiderna på lots i sommar varit helt oacceptabla vissa gånger. Kommer du att jobba för en bättre samordning mellan svenska och finska lotsar för att göra lotsningen mer effektiv i Bottenviken?

Frågorna skickades till samtliga riksdagsledamöter på Norrbottensbänken. Jag redovisar de svar jag får allt eftersom dom kommer. På deras resp. sidor på http://www.riksdagen.se går det snabbt att se en hel del av vad de gjort och sagt under rubriken Sagt och gjort. Jag har länkat till deras riksdagssidor nedan


Hannah Bergstedt (S)
hannah.bergstedt@riksdagen.se
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.a ... 2576033427

Sven-Erik Bucht (S)
sven-erik.bucht@riksdagen.se
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.a ... 1357446917

Krister Hammarbergh (M)
krister.hammarbergh@riksdagen.se
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.a ... 9860537413

Siv Holma (V)
siv.holma@riksdagen.se
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.a ... 5416536118

Fredrik Lundh Sammeli (S)
fredrik.lundh.sammeli@riksdagen.se
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.a ... 1916463828

Leif Pettersson (S)
leif.pettersson@riksdagen.se
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.a ... 5797008114

Maria Stenberg (S)
maria.stenberg@riksdagen.se
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.a ... 7852417614

Åsa Ågren Wikström (M)
asa.agren.wikstrom@riksdagen.se
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.a ... 8463811911

Karin Åström (S)
karin.astrom@riksdagen.se
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.a ... 9506181311

Användarvisningsbild
Frazze
Global moderator
Global moderator
Inlägg: 655
Blev medlem: mån 04 jan 2010, 17:36

Långsiktiga spelregler för sjöfarten

Inläggav Frazze » mån 08 nov 2010, 18:08

Leif Petterson svarar
Bild

Svar på frågorna:

1. Jag kommer i trafikutskottet att i första hand med min grupp ta upp frågan om svaveldirektivet för att få detta som en del av vår politik.. Jag håller med dej om att detta på ett betydande sätt snedvrider konkurrensen och regeringen borde ha begärt andra villkor.

2. När det gäller isbrytningen så är det som du säger en fråga för hela landet. Det är orimligt att detta bara ska bekostas av de som nyttjar tjänsten.Även denna fråga kommer jag att ta upp med vår grupp för att få med det i vårt agerande i utskottet.

3. En samordning med Finland av lotsverksamheten vore en bra lösning på problemet.

Användarvisningsbild
Frazze
Global moderator
Global moderator
Inlägg: 655
Blev medlem: mån 04 jan 2010, 17:36

Långsiktiga spelregler för sjöfarten

Inläggav Frazze » mån 08 nov 2010, 18:10

Karin Åström svarar
Bild

Hej Jan,

Tack för ditt brev. Kanske du vet att jag sitter i riksdagens näringsutskott sedan 2006 och är numera också ordförande för den svenska delegationen i Nordiska rådet.

Jag har vid flera tillfällen tagit upp frågan i näringsutskottet när bl a Maud Olofsson varit på besök hos oss. Frågan blev ju offentlig efter årskiftet 2010 när det framkom att näringsdepartementet glömt bort (!) att sända in att vl a Östersjön och delar av Nordsjön ska liksom tidigare period vara undantagna från detta krav utfirfån den snedvridna konkurrens som då kunde uppstå. Vi har i näringsutskottet även haft träff med branscherna som drabbas av detta. Där var bl a SSAB, LKAB, Skogsbolagen, Svenskt näringsliv m fl med på mötet. Vi är många som driver på i frågan. Det har tidigare gånger ,när vår förra regering bara meddelade in detta till IMO, aldrig varit något problem. Men man måste göra detta inom en viss tid. Nu har moderatregering slarvat bort detta och vi kan inte acceptera att man slarvar på detta sätt! Svaret vi fått av näringsdepartementet är att det ligger nu på EU-kommissionen som måste ta upp det med FN. Enligt de uppgifter jag har är det extremt svårt att få till stånd en ändring. IMO är ett underorgan till FN och är tydligen extremt hårda och tuffa.

Jag är precis hemkommen från Island där vi under en vecka har haft s k session i Nordiska rådet. Där har jag, som ordförande, haft många möten med bl a våra statminstrar, utrikesministrar och samarbetsministrar. Jag har ställt denna fråga många gånger, liksom kamraterna från de andra nordiksa länderna för att pressa på våra ministrar att agera. Tyvärr, så tycker jag inte att vi fått tillräcklig bra svar i frågan och för mej så innebär det fortsatt press i egenskap av ordförande i NR och på näringsministern här i Sverige och kanske en Interpellation igen i frågan.

Det är oerhört vikigt för oss här i norr men även för samtliga våra Nordiska länder.

jag tror att du har rätt i din analys att Nortland rescourse nu väljer en annan uttransportväg p g a dessa ökade kostnader.

Tack igen för frågan,

Hör gärna av dej om du har nyttig information att lämna i frågan,

Användarvisningsbild
Frazze
Global moderator
Global moderator
Inlägg: 655
Blev medlem: mån 04 jan 2010, 17:36

Långsiktiga spelregler för sjöfarten

Inläggav Frazze » mån 08 nov 2010, 18:14

Hannah Bergstedt säger
Bild

Hej Jan

Tack för ditt mejl, Vi har givetvis ett gemensamt ansvar att uppmärksamma de frågor som berör Norrbotten som vi vill ha med på agendan, jag noterade dock att Leif Pettersson som har dessa frågor i sitt utskott har svarat dig och jag hoppas att du känner dig nöjd med det svaret.

Vill också passa på att säga att det är en snygg och informativ hemsida, och att det är glädjande att du emellanåt åt ställer frågor till de förtroendevalda.

Mvh Hannah Bergstedt

Användarvisningsbild
Frazze
Global moderator
Global moderator
Inlägg: 655
Blev medlem: mån 04 jan 2010, 17:36

Långsiktiga spelregler för sjöfarten

Inläggav Frazze » mån 08 nov 2010, 20:11

Sven-Erik Bucht svarar
Bild

Sven-Erik Bucht hänvisar till sin motion (som jag länkar till i första
inlägget) och tillägger

Jag kommer att träffa Infrastrukturminister Catarina Elmsäter Svärd nu på onsdag då jag är en av talarna liksom hon på en konferens som heter \"transportpolitik.nu\"

http://www.skl.se/MediaBinaryLoader.axd ... load=falseBeträffande den nya infrastrukturministern så har jag bra kontakt. Hon kom fram och talade med mig förr förra veckan innan interpellations debatten om Norrbottniabanan. Kände inte igen henne först.Hon berättade att hon varit i Haparanda för 2 år sedan och bla lyssnat på mig uppe i kommunhuset då jag hade haft ett föredrag om utveckligen på Barents området som hon gillade. Det var en större delegation som var på besök så jag kom inte precis ihåg henne.
Men i alla fall så hade vi nu ett trevligt samtal och ofta är det ju så att det är de samtalen som kan ge så mycket, kommer att fortsätta ha kontakt med henne det är bara att inse att dom sitter nu 4 år och det är dom man måste påverka på alla sätt och vis.

Användarvisningsbild
Frazze
Global moderator
Global moderator
Inlägg: 655
Blev medlem: mån 04 jan 2010, 17:36

Långsiktiga spelregler för sjöfarten

Inläggav Frazze » tor 11 nov 2010, 17:55

Siv Holma svarar
Bild

Fråga 1:
Jag och Vänsterpartiet kommer att fortsätta arbeta utifrån den linje som vi hade under förra mandatperioden. Det betyder att vi tycker att det är absolut nödvändigt att minska sjöfartens utsläpp av såväl kväve och svavel som partiklar. Men det får inte ske på ett sätt som snedvrider konkurrensen och som allvarligt missgynnar svensk industri i förhållande till industrin i andra länder eller som kanske leder till ökade landtransporter. Vänsterpartiet vill att Sverige i IMO kraftfullt verkar för ett regelverk som ger minskad miljöpåverkan från sjöfarten och som samtidigt undviker att ge svensk industri och svensk sjöfart sämre konkurrensförutsättningar.


Fråga 2:
Vi kommer inte verka för att isbrytningen bryts loss från hur övrig sjöfart finansieras utan delar din kritik. Infrastrukturen för sjöfart ska antagligen betalas genom farledsavgifter eller möjligen genom anslag. Och infrastruktur ska i allmänhet finanasieras gemensamt oberoende av nyttjandegrad. Att införa speciella isbrytningsavgifter för hamnar är som att låta kommuninvånare betala olika mycket skatt för hur mycket de använder sig av de kommunala vägnätet. Nej, gemensam infrastruktur ska även finansieras solidariskt eftersom eftersom ett sådant system gagnar samhället bäst.


Fråga 3:
Vi har inte tagit ställning till om det skulle vara bra att samordna lotsverksamheten mellan Finland och Sverige. Men vi har inget emot att man ser över möjligheterna till en sådan samordning.

mvh

Siv Holma (v) riksdagsledamot i TU

Användarvisningsbild
Frazze
Global moderator
Global moderator
Inlägg: 655
Blev medlem: mån 04 jan 2010, 17:36

Långsiktiga spelregler för sjöfarten

Inläggav Frazze » ons 17 nov 2010, 18:30

Tyvärr verkar inte alla riksdagsmän/kvinnor ta sig tid att svara på frågor från de som har sett till att de kommit till riksdagen. Det kanske kommer svar från dem så småningom. Åsa Widgren har hoppat av Riksdagen så där får vi nog inget svar. Johan Johansson, Boden tar över. Vi väntar på svar från:

Krister Hammarbergh (M)
krister.hammarbergh@riksdagen.se
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.a ... 9860537413
Bild

Fredrik Lundh Sammeli (S)
fredrik.lundh.sammeli@riksdagen.se
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.a ... 1916463828
Bild

Maria Stenberg (S)
maria.stenberg@riksdagen.se
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.a ... 7852417614
Bild

Åsa Ågren Wikström (M)
asa.agren.wikstrom@riksdagen.se
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.a ... 8463811911
Bild

Användarvisningsbild
Frazze
Global moderator
Global moderator
Inlägg: 655
Blev medlem: mån 04 jan 2010, 17:36

Långsiktiga spelregler för sjöfarten

Inläggav Frazze » ons 17 nov 2010, 19:01

Under det informella transportministermötet 15-16 september framhöll statssekreterare Leif Zetterberg
\"att det är väsentligt att samma svavelhalter i fartygsbränsle gäller i hela Europa, enligt ett pressmeddelande från regeringen.\"


Under samma möte sa Finlands Trafikminister Anu Vehviläinen
[i]\"Personligen är jag redo att överväga att skjuta på tidtabellen om analyserna visar att näringslivet drabbas av betydande svårigheterâ€


Återgå till "Allmänna Hamnfrågor"

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: 1 och 0 gäst